Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

About Me Image Widget by Angie Makes

Cài đặt

 1. Uzip the about-me-image-widget.zip folder.
 2. Upload the about-me-image-widget folder to your /wp-content/plugins directory.
 3. In your WordPress dashboard, head over to the Plugins section.
 4. Activate About Me Image Widget.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Uzip the about-me-image-widget.zip folder.
 2. Upload the about-me-image-widget folder to your /wp-content/plugins directory.
 3. In your WordPress dashboard, head over to the Plugins section.
 4. Activate About Me Image Widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“About Me Image Widget by Angie Makes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.4.3

 • rebranded

Version 1.4.1

 • added label to image input

Version 1.4

 • sanitized, validated, added options

Version 1.1

 • Plugin released. Everything is new!