Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AB WP Security

Mô tả

Security plugin that stops User Enumeration in WordPress, removes WordPress Version Number, disable directory browsing and Disable XML-RPC

Ảnh màn hình

  • Settings->AB WP Security page

Cài đặt

In most cases, you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-wp-security directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

In most cases, you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-wp-security directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Is there an admin interface for this plugin?

Yes.Settings->AB WP Security page

Is AB WP Security free?

All the features are free for an unlimited number of websites.

Compatibility with other security plugins

This plugin it is not compatibile with All In One WP Security plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AB WP Security” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V1.51

Fix bug with disable directory browsing

V1.50

Fix bug with Remove WordPress version, and new ability disable directory browsing

V1.40

Check for admin and administrator usernames

V1.30

Added custom submenu in Settings menu, for user selection

V1.20

Disable XML-RPC

V1.10

Remove WordPress Version Number

V1.00

Stop User Enumeration in WordPress