Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AB Post To Email

Mô tả

Plugin that send email to subscriber’s when post is placed.

Cài đặt

In most cases you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-show-thumbs-on-post directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

In most cases you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-show-thumbs-on-post directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Is AB Post To Email free?

All the features are free for an unlimited number of websites.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AB Post To Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V1.10

Template added, email with preview of post added

V1.00

First simple version of plugin