Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Aazeen extension

Mô tả

NOTE: This plugin is meant for use with the WordPress themes developed by Themez WP theme Aazeen, which take advantage of it to add service Block, client, and team member, counter. Check them out!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Aazeen extension” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

Speed up demo import

fixed recommended plugin

1.0.4

demo import fixed

1.0.0

  • Changed tested up to

1.0.1

  • First version of the plugin