Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AA Sitemap

Mô tả

This is a sitemap plugin.

Plugin Features

  • Shortcode Enabled

More features are coming soon ..

How to use this plugin

Insert anywhere the [sitemap] shortcode

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “AA Sitemap” activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AA Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp