Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AA Coming Soon

Mô tả

This plugin is created for making sure that, a coming soon page for your website. It is still in development phase. We try to make it most simple as we do same thing for our other plugins.

AA Coming Soon Plugin by http://webdesigncr3ator.com

Plugin Features

  • Coming soon

Version

1.0.0

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “AA Coming Soon” activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AA Coming Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

* 2/11/2014 Initial release.