Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AA Visitor Counter Widget

Mô tả

How to use it

  1. Install it and active it.
  2. Place the widget on your sidebar.

Yeah, that’s all 🙂

Version

1.0.0

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “AA Visitor Counter Widget” activate it.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
DO NOT USE THIS PLUGIN! Security on it is non-existent! Passwords and usernames are passed as PLANE TEXT in the URL. This is EXTREMELY dangerous for your websites and potentially for your computers, emails, cloud services and online banking! DO NOT USE THIS PLUGIN!!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AA Visitor Counter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

* 2/11/2014 Initial release.