Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AA Block country with redirect

Mô tả

We know many times , people have to redirect their visitor to their respective pages according to their country. In this plugin we keep this option. So that you can easily redirect your visitor to their respective country.

AA Block country with redirect Plugin by http://webdesigncr3ator.com

Plugin Features

  • Coming soon

From this plugin you will get :

  • redirect users according to country.

Conditions:

Here we use a custom rules . We can upgrade this plugin rules for you with a little cost so you can contact with us anytime.

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “AA Block country with redirect” activate it.

  1. Setup country code via settings. It’s like for bangladesh it will be BD, for canada it will be ca

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AA Block country with redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

* 17/11/2014 Initial release.