Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

A-Z Indexing startup

Mô tả

list posts alphabetically: A plugin that provides an A-Z index of the posts displayed on a particular page or category based on the post title.After you activate the plugin, you do not have to do nothing .You will see the result.

This is very beta at the moment, it has only been tested . so don’t go mad if it doesn’t work for you. Let me know though.

Cài đặt

This plugin is installed in the standard way.

Hỏi đáp

Coming soon.

Đánh giá

8 Tháng Chín, 2016
So gracefuly simple solution, thank you mate! 🙂
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“A-Z Indexing startup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • The very first release