Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 4 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử mạnh mẽ, có khả năng mở rộng…


Automattic 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 10 giờ trước

Gói SEO Tất Cả Trong Một

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 45,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 5 ngày trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the WordPress Visual Editor.


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tháng trước

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 1 tuần trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 6 tháng trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tháng trước