Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

404 to Home

Mô tả

Redirect all of the 404 error pages to homepage. No need for settings. Just install and activate it. Then start to use. That’s it!

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Start using. No need for configuration.

Đánh giá

20 Tháng Một, 2017
Working Better For My Websites.I have a website and have many Broken link those shoud not Be Delete so I install this Plugin and its working better.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“404 to Home” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release