Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

3D Snow

Mô tả

This plugin creates an awesome 3D snow effect on the background of your WordPress website. It’s based on the wonderful jQuery scripts by Emil Maran

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your blog
  2. Activate it

Hỏi đáp

=Who are you?=

I’m a musician – check my band Harmony Glen and designer.

=So you provide support?=

Yes. But please note: I’m fairly busy so it might take a while for me to answer.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“3D Snow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=0.3= * bugfixes * compatibility with 4.0.1

0.2

  • Fix – error in SVN update removed javascripts

0.1

  • initial release