3d-model-viewer

Mô tả

This plugin has been closed as of 12 Tháng Mười Một, 2021 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

18 Tháng Năm, 2017
As of 4.7.5 this error appeared non-static method WP_3D::register_scripts() should not be called statically in C:\wamp\www\wordpress-4.7.4\wp-includes\class-wp-hook.php on line 298` 4 **** stars because the 3D model did work initally
3 Tháng Chín, 2016
Very much your addition was pleasant. Models look perfectly. Thanks for your work.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“3D Model Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp