Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

3D Effect Text

Mô tả

3D Effect Text

Useful shortcode to have a 3D text effect in a post
Shortcode to make 3D effect on text on content; just add [3Dshcdtx]Some Text[/3Dshcdtx].
This shortcode use css to transform text in a post that will have a beautiful 3D effect.
Change text in your blog, nice 3d effect!
version 1.1 add color:
[3Dshcdtx color=”#cccccc”]Some Text[/3Dshcdtx].

Credits

This plugin is created by Danilo Franceschini.

Ảnh màn hình

  • ‘/screenshot-1.png’.
  • ‘/screenshot-2.png’.

Cài đặt

  1. Install 3D Effect Text.
  2. Activate 3D Effect Text.
  3. Add [3Dshcdtx]Some Text[/3Dshcdtx].

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install 3D Effect Text.
  2. Activate 3D Effect Text.
  3. Add [3Dshcdtx]Some Text[/3Dshcdtx].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“3D Effect Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Add an option to change color of the text.