Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

2 Step Reviews

Mô tả

List your Google and Facebook reviews in a page with a shortcode.
This plugin also aggregates the total reviews and rating from your Google My Business and adds them as a schema for Google results.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->2Steps screen to configure the plugin

Hỏi đáp

A question that someone might have

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“2 Step Reviews” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • First Release

1.0.2

  • Follow instructions from wp directory team (security and best practices stuff)

1.0.3

  • SVN Release

1.0.4

  • Readme fixes