Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

2kb Performance

Mô tả

Features

  • Combine, minify and cache css files
  • Combine and cache javascript files – in header and footer
  • Doing this job automatically

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload 2kb-performance folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate 2kb-performance plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“2kb Performance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Fixed bug with javascript extra data. Now it is not included in the minified version.

1.0.0

Initial realise version.