Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

1IF Payments Gateway for WooCommerce

Mô tả

1IF Payments is the simplest crypto gateway among other crypto exchange.

How to setup 1IF Payments on WooCommerce webstore:

  • Download and Activate 1IF Payments For WooCommerce.
  • Enable from WooCommerce > Settings > Payments > 1IF Payments Gateway.
  • Enter 1IF API Key and 1IF Webhook Secret from Manage.
  • It will automatically appear to customer on checkout.

Currencies Support

  • Bitcoin
  • TRON
  • USDT (TRC20)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“1IF Payments Gateway for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Some fixes.

1.0.0

Initial release.