Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

1Click Grey Mode

Mô tả

This plugin convert your website to full greyscale colors.
It’s suitable for those who work on govermental websites
who usually changes appearance according to public events,
so in case of a tragedic event and you want your website to show your mourning you can convert your whole website into greyscale with one click.
also suitable for those who just wanna have fun with their websites, so Enjoy it..

Info

this plugin works perfectly on all browsers except for IE

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“1Click Grey Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Release