Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display Name If No Gravatar

Mô tả

This Plugin replaces the get_avatar function in pluggable.php to pass an alternate image to gravatar.com that generates the user’s display_name if they do not yet have a gravatar.

More features coming soon…

Plugin Updated Nov-17th

Ảnh màn hình

  • A comment on my blog from a user with no gravatar.

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin into your WordPress plugins directory (usually /wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress Admin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Name If No Gravatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.11.17

  • Increased performance by sending the URL for the auto-generated display_name to gravatar.com as the d parameter instead of checking for a 404 on every gravatar.

1.2.11.07

  • First versions uploaded to WordPress.