Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

001 Prime Strategy Translate Accelerator

Mô tả

This plugin makes the translation cache files, and shortens the execution time to display of your WordPress site.

Functions

 1. Make cache files of the translation to shorten reading time to display faster.
 2. In the environment in which APC is installed, you can use the cache function of APC, and your site will operate more faster.

Special Thanks

English Translation:Odyssey
Romanian Web Geeks

Ảnh màn hình

 • Option setting page.
 • Effects of this plulgin.

Cài đặt

 1. Upload the “001-prime-strategy-translate-accelerator” directory to the plugins directory.
 2. Give a permission of writing to the cache directory. The default setting of the cache directory is “001-prime-strategy-translate-accelerator/cache”.
 3. Go to the plugins setting page and activate “001 Prime Strategy Translate Accelerator”.
 4. Set the various options of the translation cache from the menu of “Translate Accelerator”.

Đánh giá

23 Tháng Một, 2017
Hi. Can you please add apcu support to this plugin? Should be really easy as apc extension is not supported by php 7. Do you still support this plugin? Thanks.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“001 Prime Strategy Translate Accelerator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“001 Prime Strategy Translate Accelerator” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “001 Prime Strategy Translate Accelerator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.1

 • support for wp-content/languages/themes and plugins mo-files.

1.1.0

 • compatible to WordPress 4.1.1

1.0.9

 • compatible to WordPress 3.6
 • add Romanian language file.

1.0.8

 • compatible to WordPress 3.4

1.0.7

 • refine English Translation.

1.0.6

 • Fix: miss spelled variable.

1.0.3

 • Public release