Danh sách các nhóm meetup tại Việt Nam

Meetup là nơi mà những người sử dụng và phát triển WordPress gặp nhau, trao đổi và thảo luận offline.

Nếu bạn ở xung quanh những địa điểm dưới đây, các bạn có thể đăng ký là thành viên và tham gia.