WordPress.org

Tin tức

Sự kiện

Ngày Dịch thuật WordPress Toàn cầu lần thứ ba

Sự kiện

  • Ngày Dịch thuật WordPress Toàn cầu lần thứ ba

    Vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, WordPress Polyglots Team – team phụ trách dịch WordPress sang các ngôn ngữ khác – sẽ tổ chức Ngày Dịch thuật WordPress Toàn cầu lần thứ ba, diễn ra trong suốt 24 giờ đồng hồ dành riêng cho việc dịch thuật và đóng góp vào sức mạnh của…

    Đọc bài đăng