Chính sách cookie

Cookies

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích các nguyên tắc của chúng tôi khi nói đến việc thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách này giải thích cụ thể cách chúng tôi, đối tác và người dùng dịch vụ của chúng tôi triển khai cookie cũng như các tùy chọn bạn phải kiểm soát chúng.

Cookie là gì?

Cookie là các mẩu dữ liệu nhỏ, được lưu trữ trong các tệp văn bản, được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn khi các trang web được tải trong trình duyệt. Chúng được sử dụng rộng rãi để ‘nhớ’ bạn và sở thích của bạn, cho một lần truy cập (thông qua ‘cookie phiên’) hoặc cho nhiều lần truy cập lặp lại (sử dụng ‘cookie lâu dài’). Họ đảm bảo trải nghiệm nhất quán và hiệu quả cho khách truy cập và thực hiện các chức năng cần thiết như cho phép người dùng đăng ký và duy trì trạng thái đăng nhập. Cookie có thể được đặt bởi trang web bạn đang truy cập (được gọi là 'cookie của bên thứ nhất) hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như những người phục vụ nội dung hoặc cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc phân tích trên trang web ('cookie của bên thứ ba').

Cookie được thiết lập bởi WordPress.org

Chúng tôi sử dụng cookie cho một số mục đích khác nhau. Một số cookie là cần thiết vì lý do kỹ thuật; một số cho phép trải nghiệm được cá nhân hóa cho cả khách truy cập và người dùng đã đăng ký; và một số cho phép hiển thị quảng cáo từ các mạng bên thứ ba được chọn. Một số cookie này có thể được đặt khi trang được tải hoặc khi khách truy cập thực hiện một hành động cụ thể (ví dụ như nhấp vào nút ‘thích’ hoặc ‘theo dõi’ trên một bài đăng).

Bên dưới các danh mục cookie khác nhau được thiết lập bởi WordPress.org được nêu, với các ví dụ cụ thể được nêu chi tiết trong các bảng tiếp theo. Điều này bao gồm tên và mục đích của họ. Một số cookie chỉ được đặt cho khách truy cập đã đăng nhập, trong khi các cookie khác được đặt cho bất kỳ khách truy cập nào và các cookie này được đánh dấu dưới đây cho phù hợp. Trong trường hợp cookie chỉ áp dụng cho các miền phụ cụ thể, chúng được bao gồm trong header có liên quan.

Hoàn toàn cần thiết: Đây là những cookie cần thiết cho WordPress.org để thực hiện các chức năng cơ bản. Chúng bao gồm những yêu cầu để cho phép người dùng đã đăng ký xác thực và thực hiện các chức năng liên quan đến tài khoản.

Chức Năng: Các cookie này được sử dụng để lưu trữ các tùy chọn do người dùng đặt như tên tài khoản, ngôn ngữ và vị trí.

Hiệu Suất: Các cookies hiệu suất thu thập thông tin về việc người dùng tương tác với các trang web được lưu trữ trên WordPress.org, bao gồm các trang được truy cập nhiều nhất, cũng như các dữ liệu được thu thập để phân tích. Các thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện các chức năng của website.

Theo Dõi: Chúng được thiết lập bởi các mạng bên thứ ba đáng tin cậy (ví dụ: Google Analytics) để theo dõi các chi tiết như số lượng khách truy cập và số lần truy cập trang để giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Các nội dung bên thứ ba: WordPress.org sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để nâng cao trải nghiệm của khách truy cập trang web. Chúng bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter (thông qua việc sử dụng các nút chia sẻ), hoặc nội dung nhúng từ Youtube và Vimeo. Do đó, cookie có thể được đặt bởi các bên thứ ba này và được sử dụng bởi chúng để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn. Chúng tôi không kiểm soát trực tiếp thông tin được thu thập bởi các cookie này.

wordpress.org

Cookie Thời Lượng Mục đích Chỉ người dùng đã đăng nhập?
_ga 2 Năm Google Analytics - Used to distinguish users. Không
_ga_<property-id> 2 Năm Google Analytics - Used to persist session state. Không
devicePixelRatio Mặc định của trình duyệt (1 năm) Được sử dụng để làm cho trang web đáp ứng với kích thước màn hình của khách truy cập. Không
wordpress_test_cookie Phiên Kiểm tra xem trình duyệt có chấp nhận cookie hay không. Không
tk_ai 24 giờ Jetpack - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. Không
tk_lr 1 Năm Jetpack - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. Không
tk_or 5 Năm Jetpack - Stores the unique identifier for the publisher to enable Jetpack to collect data. Không
wp-settings-{user_id} 1 Năm Được sử dụng để duy trì cấu hình wp-admin của người dùng. Đồng Ý
wporg_logged_in
wporg_sec
14 ngày nếu bạn chọn "Tự động đăng nhập" khi bạn đăng nhập vào website. Nếu không, việc đăng nhập của bạn chỉ được lưu thành một phiên. Được sử dụng để kiểm tra xem khách truy cập hiện tại có phải là người dùng WordPress.org đã đăng nhập hay không. Đồng Ý
wporg_locale 1 Năm Used to persist a user’s locale configuration. Đồng Ý

make.wordpress.org

Cookie Thời Lượng Mục đích Chỉ người dùng đã đăng nhập?
_ga 2 Năm Google Analytics - Used to distinguish users. Không
_ga_<property-id> 2 Năm Google Analytics - Used to persist session state. Không
welcome-{blog_id} Dài Hạn Sử dụng để ghi lại lựa chọn của bạn nếu chọn ẩn thông báo chào mừng ở trên cùng của blog. Không
showComments 10 Năm Được sử dụng để xác định xem bạn thích nhận xét được hiển thị hoặc ẩn khi đọc trang web. Không

*.trac.wordpress.org

Cookie Thời Lượng Mục đích Chỉ người dùng đã đăng nhập?
_ga 2 Năm Google Analytics - Used to distinguish users. Không
_ga_<property-id> 2 Năm Google Analytics - Used to persist session state. Không
trac_form_token Phiên Used as a security token for cross-site request forgery protection. Không
trac_session 90 ngày Sử dụng để giữ thông tin phiên ẩn danh Không

codex.wordpress.org

Cookie Thời Lượng Mục đích Chỉ người dùng đã đăng nhập?
_ga 2 Năm Google Analytics - Used to distinguish users. Không
_ga_<property-id> 2 Năm Google Analytics - Used to persist session state. Không
codexToken 6 Tháng Được sử dụng để kiểm tra xem khách truy cập hiện tại có phải là người dùng WordPress.org đã đăng nhập hay không. Chỉ đặt nếu bạn chọn “Giữ tôi đăng nhập&#8221,khi đăng nhập. Đồng Ý
codexUserId
codexUserName
6 Tháng Được sử dụng để kiểm tra xem khách truy cập hiện tại có phải là người dùng WordPress.org đã đăng nhập hay không. Đồng Ý
codex_session Phiên Được sử dụng để kiểm tra xem khách truy cập hiện tại có phải là người dùng WordPress.org đã đăng nhập hay không. Đồng Ý

*.wordcamp.org

Cookie Thời Lượng Mục đích Chỉ người dùng đã đăng nhập?
_ga 2 Năm Google Analytics - Used to distinguish users. Không
_ga_<property-id> 2 Năm Google Analytics - Used to persist session state. Không
camptix_client_stats 1 Năm Sử dụng để khách truy cập đến trang bán vé của một trang WordCamp Không
wp-saving-post 1 ngày Được sử dụng để theo dõi nếu có bài đăng đã lưu tồn tại cho một bài đăng hiện đang được chỉnh sửa. Nếu tồn tại thì hãy để người dùng khôi phục dữ liệu Đồng Ý
comment_author_{hash} 347 ngày Sử dụng để theo dõi tên của người bình luận, khi mà họ đồng ý lư thông tin gồm tên, email và trang web vào trình duyệt cho lần bình luận sau Không
comment_author_email_{hash} 347 ngày Sử dụng để theo dõi email của người bình luận, khi mà họ đồng ý lư thông tin gồm tên, email và trang web vào trình duyệt cho lần bình luận sau Không
comment_author_url_{hash} 347 ngày Sử dụng để theo dõi URL của người bình luận, khi mà họ đồng ý lư thông tin gồm tên, email và trang web vào trình duyệt cho lần bình luận sau Không
wp-postpass_{hash} 10 ngày Được sử dụng để duy trì phiên nếu bài đăng được bảo vệ bằng mật khẩu Không
wp-settings-{user} 1 Năm Sử dụng để lưu trữ các cài đặt trong wp-setting của người dùng Đồng Ý
wp-settings-time-{user} 1 Năm Thời gian mà tại đó wp-settings- {user} đã được đặt Đồng Ý
tix_view_token 2 ngày Được sử dụng cho phiên quản lý nội dung camptix riêng tư Không
tk_ai Trình duyệt mặc định Sử dụng để theo dõi Không
jetpackState Phiên Được sử dụng để duy trì trạng thái Jetpack Đồng Ý
jpp_math_pass Phiên Xác minh rằng người dùng đã trả lời đúng bài toán thử thách khi đăng nhập. Không
stnojs 2 ngày Hãy nhớ rằng người dùng có thể không muốn chạy JavaScript Không
wordpress_logged_in_{hash} Phiên Ghi nhớ phiên người dùng Đồng Ý
wordpress_test_cookie Phiên Kiểm tra nếu cookie có thể được đặt Không

Kiểm soát Cookies

Khách truy cập có thể muốn hạn chế việc sử dụng cookie hoặc hoàn toàn ngăn chặn chúng. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp các cách để kiểm soát cookie chẳng hạn như khoảng thời gian chúng được lưu trữ - thông qua chức năng tích hợp sẵn hoặc bằng cách sử dụng các plugin của bên thứ ba.

Để tìm hiểu nhiều hơn về việc quản lý và xoá cookies, hãy truy cập aboutcookies.org. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie quảng cáo, và cách quản lý chúng, truy cập youronlinechoices.eu (Châu Âu), hoặc aboutads.info (Hoa Kỳ).

Thông tin về một số cách để chặn việc thu thập thông tin của bạn:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Điều quan trọng cần lưu ý là việc hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cookie có thể hạn chế chức năng của trang web hoặc làm chúng hoạt động chính xác.

WordPress.org

Creative Commons License