Hà Nội WordPress Meetup tháng 04.2024

Sự kiện dành cho các bạn quan tâm tới cách sử dụng WordPress ở mức độ mới tìm hiểu. Trong buổi Meetup lần này, bạn sẽ được tham gia buổi giới thiệu về WordPress, những gì cơ bản nhất để tiếp cận WordPress và sử dụng nó để làm blog, trang giới thiệu cơ bản hoặc thậm chí là website bán hàng.

Đọc tiếp “Hà Nội WordPress Meetup tháng 04.2024”