Nha Trang WordPress Meetup 10/10/2021 (Online)

Xin chào tất cả các bạn yêu mến WordPress tại Nha Trang, vậy là cũng gần hết năm 2021 rồi mà Nha Trang WordPress Meetup chưa được tổ chức lần nào bởi dịch bệnh COVID-19…

Vì vậy trong tháng 10/2020 Nha Trang WordPress sẽ tổ chức một buổi meetup để giao lưu kết nối với toàn thể các anh chị em yêu mến WordPress tại Nha Trang nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 

Chủ đề trình bày:

  • Chủ đề 1: Tăng tốc website WordPress dành cho người không chuyên
    Trình bày: Nguyễn Xuân Bình Minh
  • Chủ đề 2: WordPress dành cho người mới
    Trình bày: Nga Nguyễn
  • Chủ đề 3: Bí mật
    Trình bày: Khách mời bí mật

Thông tin đăng ký cụ thể sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới! Vui lòng theo dõi qua Facebook Event:

https://www.facebook.com/events/402206728020627/

2 bình luận trong “Nha Trang WordPress Meetup 10/10/2021 (Online)

Trả lời