Cập nhật bảo mật WordPress 5.7.2

Vào ngày 12/05/2021, bản cập nhật WordPress 5.7.2 đã được phát hành để khắc phục một lỗi bảo mật với PHPMailer.

Mức độ ảnh hưởng: tất cả phiên bản WordPress từ 3.7 đến 5.7.

Khuyến nghị: nâng cấp ngay khi có thể.

Bạn có thể tải bản cập nhật bằng tay hoặc tự động thông qua chức năng Cập nhật trong phần quản trị của web.

Chi tiết bản cập nhật, bạn xem thêm ở đây.

Trả lời