Phiên bản WordPress 5.7 “Esperanza”

Phiên bản WordPress 5.7

Phiên bản WordPress 5.7 mang lại những cải tiến về giao diện trong quản trị, cập nhật phiên bản jQuery và cung cấp một số tính năng mới. Hãy cùng team WordPress điểm danh những chức năng được nhắc đến.

Giao diện trình soạn thảo
Giao diện trình soạn thảo

Trình soạn thảo khối – Block Editor

 • Điều chỉnh font chữ ở bất kỳ đâu với các đối tượng là chữ
 • Cải tiến khối tái sử dụng tốt hơn, bao gồm tự động lưu khi click nút Cập nhật
 • Chèn khối bằng cách kéo rê từ cột bên vào khung soạn thảo.
 • Các khối có thêm chức năng chiều cao bằng màn hình (full-height)
 • Khối button – nút bấm – cho phép chọn cân đối theo chiều dọc hay ngang
 • Khối icon mạng xã hội nay có thể chọn kích thước icon

Trang Quản trị admin

 • Giao diện quản trị được cập nhật tông màu với độ phủ sáng tốt hơn, đáp ứng tiêu chuẩn WCAG 2.0 về tỷ lệ tương phản.
 • Chuyển đổi kết nối từ HTTP sang HTTPS dễ dàng với 1 cú click. Tính năng này bao gồm cả chức năng cập nhật database để đảm bảo các liên kết trong web không bị die.
 • Cập nhật giao diện đăng nhập và đăng ký.

Cập nhật khác

 • Cập nhật Robots API: Thêm thuộc tính max-image-preview: large mặc định.
 • Gắn tag loading="lazy" cho tất cả iframe nếu có thuộc tính widthheight sẵn có.
 • Cập nhật phiên bản jQuery 3.5.1 (điều này có thể gây ra một số lỗi không tương thích trên các phiên bản giao diện và plugin, bao gồm cả Bootstrap jQuery, nếu bạn gặp lỗi như vậy, hãy liên hệ với tác giả của plugin hoặc giao diện).
 • Cập nhật thêm tài liệu về Field cho Block Editor.
 • Thêm function mới để kiểm tra bài viết ở trạng thái công khai: is_post_status_viewable
 • Cho phép Post (bài viết) có thể chọn quan hệ cha con với bài viết khác.
 • Nâng cấp Crons API để xử lý lỗi tốt hơn.

Bản dịch tiếng Việt

 • [DONE] Bản dịch giao diện bên ngoài (Frontend) đã hoàn tất cho phiên bản WordPress 5.7.
 • Bản dịch trang quản trị còn 136 words chưa được dịch, rất mong nhận được sự đóng góp của mọi người.

Người soạn và dịch sơ lược bản cập nhật:
Nguyễn Minh Khôi (Founder – CODE TỐT)
Locale Manager @ team WordPress tiếng Việt

Trả lời