Meetup tháng 12/2019 tại Hà Nội

Meetup cuối cùng của năm 2019 dành cho các bạn yêu thích WordPress tại Hà Nội.

Các chủ đề thảo luận trong Meetup lần này

  • [Developer] Modern and better architecture for a WordPress plugin, với ví dụ từ plugin Slim SEO bởi Trần Tuấn Anh.
  • [Developer] Modern theme development with Sage (controller, view, Browsersync, Webpack) bởi Du Đình Tùng.

Chuẩn bị WordCamp và định hướng cộng đồng năm 2020

Bên lề meetup, BTC cũng gửi phiếu lấy ý kiến về việc tổ chức WordCamp lần thứ 2 dành cho các thành viên quan tâm và định hướng phát triển cộng đồng trong năm 2020.

Mong các bạn đăng ký và tham gia ủng hộ.

Trả lời