Đăng ký danh sách công ty phát triển #WordPress tại Việt Nam

Để kết nối cộng đồng và có nhiều hoạt động trong năm 2020, nhóm WordPress Việt Nam mời các công ty đang tham gia phát triển giao diện, plugin cho WordPress tại Việt Nam đăng ký danh sách với các thông tin.

Nhóm có thể gửi email để mời sponsor sự kiện, tham gia tổ chức Meetup hoặc WordCamp hoặc các hoạt động kết nối với developer tại Việt Nam.

Lưu ý: Mỗi công ty chỉ cần nhập 1 lần trong form này.

Bởi chúng tôi hiểu đây là các thông tin nhạy cảm, tất cả thông tin này không được phát hành ra bên ngoài và chỉ dành để kết nối giữa nhóm WPVN và các công ty mà thôi.

Trả lời