Mời dịch tiếng Việt cho WordPress phiên bản 5.2

Phiên bản WordPress 5.2 dự kiến ra mắt ngày 30/04/2019. Và bạn hoàn toàn có thể đóng góp để nó hỗ trợ tiếng Việt hoàn chỉnh từ ngay hôm nay.

Hiện tại số lượng từ chưa dịch trong phiên bản WordPress 5.2 vẫn còn khá nhiều (hơn 100 từ ở bên ngoài frontend và hơn 300 từ ở trong phần Quản trị).

Bởi vậy, rất mong sự tham gia của các bạn tình nguyện viên giúp hoàn chỉnh bản dịch tiếng Việt.

Hướng dẫn tham gia đóng góp cho WordPress:

  • Truy cập địa chỉ chứa bản dịch WordPress tiếng Việt.
  • Trên góc trên bên phải, click vào nút Register để đăng ký tài khoản (nếu đã có tài khoản, bạn nhấp vào Login).
  • Sau khi đăng ký và xác nhận email, bạn sẽ có thể bắt đầu dịch.

Bạn có thể bắt đầu dịch bằng một trong hai liên kết sau, nhấp vào phần “Untranslated”:

5.2.x – Development
5.2.x – Administration

Rất hi vọng nhận được đóng góp của các bạn.

Trả lời