Hoàn thành bản dịch tiếng Việt của plugin Contact Form 7

Với sự đóng góp tích cực của các thành viên trong cộng đồng WordPress Việt Nam, bản dịch tiếng Việt dành cho Contact Form 7, một trong các plugin cung cấp form liên hệ với hơn 5 triệu website sử dụng đã ra mắt vào chiều hôm nay.

Tổng quan chung

Bản dịch tiếng Việt dành cho Contact Form 7 cung cấp các khái niệm dễ hiểu, dễ sử dụng bởi bất kì người dùng nào tại Việt Nam. WordPress Việt Nam team xin gửi tới các bạn những hình ảnh đầu tiên của giao diện Việt hoá thân thiện này:

Menu chính được hiển thị cực kì dễ hiểu

 

Giao diện và các nút được chú thích cụ thể

 

Toàn bộ các thông báo hiển thị ngoài website đều đã có sẵn tiếng Việt.

 

Phần Trợ giúp người dùng nay đã dễ hiểu hơn rất nhiều.

Phát hành

  • Các website đang sử dụng WordPress tiếng Việt với tính năng tự động nâng cấp gói ngôn ngữ, sẽ được cập nhật trong ngày hôm nay, 11/11/2017.
  • Các website khác muốn sử dụng, có thể tải gói ngôn ngữ tại đây.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự đóng góp của các thành viên tích cực @thup90@khoipro vì sự ra mắt của phiên bản tiếng Việt hoàn chỉnh dành cho plugin Contact Form 7.

Trả lời