WordPress 4.7.4 – Phiên bản bảo trì

Sau gần 60 triệu lượt tải về của WordPress 4.7, chúng tôi xin thông báo phát hành phiên bản WordPress 4.7.4, một bản cập nhật về việc bảo trì.

Lần phát hành này gồm có 47 bản sửa lỗi và cải tiến, một trong những thay đổi quan trọng là sửa lại sự không tương thích giữa phiên bản Chrome sắp tới và phần editor, sự không đồng bộ trong việc xử lí media và những cải thiện cho REST API. Để xem đầy đủ những thay đổi lần này, vui lòng tham khảo phần chú thích phát hành danh sách thay đổi.

Tải về phiên bản 4.7.4 hoặc truy cập vào Bảng Điều Khiển -> Cập Nhật và nhấp vào Cập nhật ngay. Những trang hỗ trợ tự động cập nhật thì đã bắt đầu được tiến hành nâng cấp lên phiên bản 4.7.4.

Cảm ơn tới tất cả những ai đã đóng góp vào bản cập nhật 4.7.4 lần này:
Aaron Jorbin, Adam Silverstein, Andrea Fercia, Andrew Ozz, aussieguy123, Blobfolio, boldwater, Boone Gorges, Boro Sitnikovski, chesio, Curdin Krummenacher, Daniel Bachhuber, Darren Ethier (nerrad), David A. Kennedy, davidbenton, David Herrera, Dion Hulse, Dominik Schilling (ocean90), eclev91, Ella Van Dorpe, Gustave F. Gerhardt, ig_communitysites, James Nylen, Joe Dolson, John Blackbourn, karinedo, lukasbesch, maguiar, MatheusGimenez, Matthew Boynes, Matt Wiebe, Mayur Keshwani, Mel Choyce, Nick Halsey, Pascal Birchler, Peter Wilson, Piotr Delawski, Pratik Shrestha, programmin, Rachel Baker, sagarkbhatt, Sagar Prajapati, sboisvert, Scott Taylor, Sergey Biryukov, Stephen Edgar, Sybre Waaijer, Timmy Crawford, vortfu, and Weston Ruter.


Trả lời