100% WordPress 4.7.2 đã được dịch sang tiếng Việt

Những ngày cuối tháng hai vừa rồi, WordPress core phiên bản 4.7.2 đã được dịch sang tiếng Việt hoàn chỉnh.

Đây là công sức rất lớn trong nhiều năm của khoảng 250 tình nguyện viên.

Đặc biệt, đó là nỗ lực của những thành viên sau trong 30 ngày qua @dinhtungdu, @nguyenvanduocit, @hoangvusk4, @khoipro, @levantoan, @sondoha, @rilwis, @nmt90, @htdat.

Bạn cũng có thể tham gia đóng góp cùng với nhóm WordPress.org Việt Nam!

Có rất nhiều công việc ở phía trước cần sự hỗ trợ của các bạn. Ví dụ: hoàn chỉnh Glossary và Style Guide, và nâng cao chất lượng bản dịch hiện tại.

Để tham gia, bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang team WordPress.org Việt Nam, hoặc tham gia nhóm Slack.

Trả lời